Τρίτη, 31 Μαρτίου 2009

Μαλακιές Νο.1

- Που είναι το "άψολου" που θα πάτε το βράδυ;
(Επεξήγηση: άψολου = άμπσολουτ (absolut))